Formació Professional: Trencant mites

Decidir què es vol fer en un futur ja és difícil de per si, i si això li sumem prendre la decisió de si estudiar batxillerat o optar per la formació professional, resulta tot un cúmul de decisions a prendre per a tots aquells estudiants que acaben la secundària i han de triar quin camí acadèmic volen seguir.

A banda d’això, trobem també, tota la quantitat de prejudicis que sorgeixen de l’FP, cosa que dificulta encara més prendre una decisió tan important sobre el futur. Des de la Salle Barceloneta, parlarem a continuació d’aquells mites que, avui dia, continuen perseguint a la formació professional.  

9 mites sobre la Formació Professional:

  1. La Formació professional et prepara per obtenir llocs de treball considerats de baixa qualificació. Aquesta creença és una de les més antigues que avui dia segueix en ment de molts estudiants, així com de molts pares i mares. L’FP et permet adquirir una formació altament qualificada gràcies al coneixement directe de la realitat del sector i les empreses.
  2. O estudies una FP o vas a la Universitat. Un altre gran mite molt estès dins el món estudiantil. Amb un Grau Superior es pot accedir perfectament a la Universitat. No cal escollir o un camí o l’altre. Encara més, tots dos camins es poden complementar.
  3. Amb la Formació Professional no adquireixes experiència internacional. Actualment, existeixen programes bilaterals i Erasmus Europeus on els estudiants poden dur a terme part dels seus estudis a l’estranger.
  4. Els estudiants d’FP aconsegueixen pitjors llocs de treball. Totalment fals, avui dia moltes empreses es decanten per contractar a persones titulades amb una FP, ja que representen la combinació perfecta entre la titulació tècnica junt amb l’experiència professional.
  5. Els titulats d’FP tenen un salari més baix que els universitaris. Partint de la base que el salari d’un professional depèn del càrrec que ocupi, les responsabilitats que tingui i òbviament, les habilitats i competències que tingui, qualsevol professional pot evolucionar dins una empresa i arribar a càrrecs que podria ocupar una persona universitària.   
  6. La Formació Professional és terminal, és a dir, no hi ha possibilitat d’ampliar els estudis. És precisament tot el contrari, avui dia s’intenta remarcar molt les possibilitats que ofereix l’FP per continuar formant-se, sigui anant a la universitat o cursant un programa de postgrau (cursos especialitzats), entre d’altres.
  7. L’FP se centra només en aspectes tècnics. Dins els cicles formatius, a banda de centrar-se en aspectes tècnics, es posa especial èmfasi en el desenvolupament de competències tals com les habilitats comunicatives, el treball en equip, la gestió del temps, entre d’altres. Competències clau dins qualsevol àmbit de treball.
  8. Els titulats en FP estan més mal vistos que els titulats universitaris. Cada vegada més està canviant aquesta perspectiva, amb l’evolució de la tecnologia i dels sistemes de treball, fan que les titulacions curtes, pràctiques i més centrades en el lloc de treball, siguin valorades més positivament per les empreses.   
  9. La Formació Professional juga amb desavantatge dins el mercat laboral. Tot el contrari, com ja s’ha comentat, el fet que l’FP estigui tan enfocada a l’ocupabilitat fa que encaixi molt més dins les necessitats del mercat laboral.   

Una bona orientació és la clau

Donar una bona orientació als alumnes de secundària, ajudarà els estudiants a prendre totes aquestes difícils decisions sobre el seu futur, permetent d’aquesta manera que estiguin motivats i ben informats sobre els estudis que volen cursar.    

Tanmateix, si es posa èmfasi en explicar bé els avantatges i els inconvenients que té estudiar la formació professional, trobarem que alumnes que estiguin poc motivats pels estudis de batxillerat, trobin un al·licient estudiant un cicle dins l’àrea que més els hi interessi i obtinguin així un títol oficial, amb el qual podran continuar formant-se o directament entrar dins el món laboral. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website