Formació professional: taxa d’ocupabilitat

Ja és una realitat que cada vegada més els estudiants aposten pels estudis de Formació Professional envers els estudis Universitaris. Una de les raons, és l’alta ocupabilitat que presenten els estudis d’FP. Segons ens indica el Pla Estratègic de Formació Professional del Ministeri d’Educació, la taxa d’ocupabilitat dels Cicles Formatius està al voltant d’un 75%.  

El Julio Miralles, coordinador d’FP de La Salle Mollerussa, ens parla sobre l’evolució de l’ocupabilitat que hi ha hagut en els darrers anys dels diferents cicles.

Ocupabilitat després de l’FP:

L’ocupabilitat després de cursar uns estudis és una de les majors preocupacions dels joves a l’hora d’escollir els seus estudis. En el cas de la Formació Professional, dues coses juguen a favor dels estudiants:

Per una banda, l’obligació de cursar pràctiques en una empresa, els dona l’oportunitat de seguir aprenent la professió que ells han triat i, a més, els serveix per donar-se a conèixer a aquella empresa, que força sovint els fa una oferta laboral després d’acabar el període de pràctiques.

D’altra banda, la duració dels cicles formatius és també un altre factor positiu per tal que l’alumnat esculli aquesta opció formativa. El fet que després de dos anys l’alumne ja tingui un títol i una professió per desenvolupar, fa que sigui més fàcil planificar un camí professional. 

Des de l’experiència de La Salle Mollerussa, les dades són força aclaridores:

  • Dels 40 alumnes que acaben Mecànica de grau mitjà o superior, més del 90% ja tenen un lloc de treball quan titulen.
  • Dels més de 20 alumnes que acaben els graus mitjans d’Electricitat, també podem dir que gairebé tots els alumnes que volen treballar ho fan, ja que hi ha més llocs per cobrir que alumnes que estudiïn aquest perfil d’instal·lador electricista o de telecomunicacions.
  • Dels més de 30 alumnes que continuen amb els graus superiors de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma o Automatització i Robòtica Industrial, molts ja treballen durant el seu segon any de cicle, i també per sobre del 90% tenen feina en acabar el cicle.
  • Els 30 alumnes de grau mitjà d’Emergències Sanitàries, durant el mes de maig del seu segon curs comencen a ocupar les places que es generen en el seu àmbit laboral per cobrir l’augment de demanda de l’estiu. A partir d’aquesta  inserció en el món de les ambulàncies, la majoria d’ells troben un lloc de feina estable.
  • Finalment, tots els cicles de la branca administrativa sempre han tingut una inserció laboral força alta, perquè la varietat de llocs de treball que s’han d’ocupar permet absorbir fàcilment un volum de més de 50 alumnes titulats en el CFGM de Gestió Administrativa i els CFGS en Administració i Finances, Comerç Internacional i Màrqueting i Publicitat.

El futur és la Formació Professional

La Formació Professional de Grau Mig ha arribat a ser una de les alternatives acadèmiques amb major projecció de futur, ja que més del 40% de les ofertes de feina que hi ha actualment van dirigides a graduats d’FP. Segons assenyala el Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional, d’aquí al 2030, s’estima que més del 60% dels llocs de treball s’exigiran titulacions de Grau mig

Així doncs, apostar per estudiar un Cicle Formatiu avui dia té uns grans avantatges dins del món laboral respecte a estudiar un grau Universitari. Aquests avantatges, doncs, fan que vagi en augment any rere any, el nombre d’alumnes que escullen estudiar un cicle d’FP.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website