Avantatges d’estudiar un Cicle

Avui en dia el mercat laboral està canviant a passos de gegant, cosa que està provocant que estudiar un Cicle sigui una molt bona opció per encarar les necessitats que hi ha en el context social i empresarial.

El batxillerat sempre ha estat l’opció tradicional per a tots aquells/es que tenien clar que volien accedir a la Universitat, però actualment aquesta percepció està canviant gràcies als beneficis que aporta estudiar Formació Professional.

Des de la Salle Mollerussa, ens parlen de tots els avantatges d’estudiar un Cicle.

9 avantatges d’estudiar FP

  1. Enfocament pràctic: l’FP té un enfocament pràctic i se centra en coneixements específics per al món laboral. Els cicles formatius estan dissenyats per preparar l’alumnat per incorporar-se al món laboral amb els coneixements necessaris per treballar en el sector en què s’ha format. 
  2. Decisions de més curta durada: els Cicles Formatius duren dos anys i, en acabar l’etapa, l’alumne torna a prendre una nova decisió: estudiar un altre cicle, incorporar-se al món laboral o, en el cas dels que acaben un grau superior, accedir a la universitat. 
  3. Referent europeu: avui dia l’FP compte amb un alt valor en l’àmbit internacional, ja que a banda de tenir una validesa europea, estan molt ben considerats. Més del 50% dels treballadors actius tenen títols de Formació Professional.
  4. Àmplia oferta formativa: hi ha més de 160 títols en FP. Significa que un estudiant amb interès per aprendre un ofici, segur que trobarà un Cicle Formatiu que s’adeqüi als seus interessos i metes professionals. 
  5. Sortides laborals i acadèmiques: un cop finalitzat un Cicle Formatiu de grau mitjà, l’estudiant pot continuar la seva formació amb un grau superior amb el qual posteriorment tindrà l’opció d’accedir a la Universitat. D’altra banda, la inserció laboral dels tècnics/es superiors està pràcticament germanitzada, sobretot amb sectors tecnològics on hi ha una alta demanda.
  6. Flexibilitat: existeixen diverses modalitats d’estudi dins de l’FP, com seria la modalitat presencial, online, semipresencial i FP Dual. D’aquesta manera, l’estudiant pot escollir l’opció que millor s’adapti a les seves necessitats i circumstàncies.
  7. Contacte amb el teixit empresarial: l’estudiant té contacte directe amb el món laboral a través de la formació en centres de treball o pràctiques i mitjançant la Formació Dual, aprenen treballant a les empreses.
  8. Obtenció d’un títol oficial: les titulacions d’FP tenen un caràcter oficial on s’acredita el títol de Tècnic/a Superior. 
  9. Creixement tant professional com personal: a banda d’adquirir competències tècniques, els Cicles també promouen el creixement personal. L’alumne desenvolupa habilitats de resolució de problemes, comunicació i treball en equip.

FP com a millor alternativa

La Formació Professional cada vegada més es posiciona com a una de les millors alternatives per als joves que buscant accedir al món laboral, amb una formació completa i de qualitat.

A banda de tenir un ampli ventall d’opcions, el fet de brindar als estudiants l’oportunitat d’adquirir habilitats pràctiques i coneixements sòlids en camps específics, fa que es converteixi en una opció molt ben valorada pels joves i cada vegada més demandada.  

CreaEscola Quality Certificate for Education Website